Prindi

Kasutajapõhise autentimisteenuse hinnakiri

 Kehtib alates 01.07.2016

Teenuspakett Miinimum unikaalsete
kasutajate arv
Hind kasutaja
kohta €
Hind kuus alates €
Pakett 1 500 0,05 25
Pakett 2 5000 0,025 125
Pakett 3 50 000 0,015 750
Pakett 4 500 000 0,01 5000

Hindadele lisandub käibemaks.

Unikaalne kasutaja – isik, kelle sertifikaadi kohta on Kasutajapõhisesse autentimisteenusesse päringuid tehtud.

Miinimum unikaalsete kasutajate arv - kui kasutajate arv jääb alla hinnapaketis fikseeritud miinimumi, arvutatakse kuutasu paketis sisalduvate miinimum unikaalsete kasutajate arvu alusel.

Hind kasutaja kohta – hind lisakasutaja kohta. Kui kasutajate arv on üle hinnapaketis fikseeritud miinimumi, arvutatakse kuutasu tegeliku kasutajate arvu alusel. 

Hinnakirja rakendamise tingimused

  1. Hind sisaldab vaid Kasutajapõhise autentimisteenuse kasutust. Logidest kontrollväljavõtete tegemise ja muude seotud teenuste eest võib SK rakendada täiendavat teenustasu.
  2. Sõltuvalt rakenduse iseloomust (kas tegemist on oma asutusele, äripartneritele või laiale üldsusele mõeldud rakendusega) ja päringute arvust võib Kliendiga sõlmida erikokkuleppeid hinnapaketi rakendamisel.
  3. SK jätab endale õiguse muuta Hinnakirja ja Hinnakirja rakendamise tingimusi, teavitades sellest 3 kuud ette.