Prindi

Minu kaardi toimingud

Siin saad vaadata oma ID-kaardi, Digi-iD ja Mobiil-ID'ga tehtud autentimisi ja allkirjastamisi. Teenuse kasutamiseks peate sisse logima.

Kui oled teenusesse sisenenud vali periood, mille kohta soovid toiminguid näha. Vastuseks kuvatakse kõik selles perioodis tehtud autentimised ja allkirjastamised koos täpse kellaajaga. Päringu esitaja kohta on antud e-teenuse IP-aadress. Sertifikaadi number näitab, kas on toimingu tegevuseks on kasutatud sinu Digi-ID, ID-kaardi või Mobiil-ID sertifikaati. Lisaks autentimistele ja allkirjastamistele kajastuvad toimingutena ka kaardi sertifikaatide staatuste muudatused: peatamine, peatatuse lõpetamine ja tühistamine.

Toimingute andmed ei ole reaalajas. Andmed kuvatakse ca 24-tunnise hilinemisega.

Sisene teenusesse