Prindi

ID-abiliin

ID-abiliini põhitariifne telefoninumber on 677 3377, millele kehtib lauatelefonile helistamise minutihind. Nimetatud numbrit saab kasutada lisaks Eestile ka välismaalt helistades või juhul, kui lühinumbrite kasutamine on piiratud.

ID-abiliini lühinumber on 1777, millele helistades tasub helistaja kõne eest alates esimesest minutist telefonioperaatorite hinnakirjade alusel (seisuga 07.05.2018):

Tele2 võrgust 0,23 €/min;
Elisa võrgust 0,30 €/min;
Telia võrgust mobiiltelefonilt helistades 0,2278 €/min või lauatelefonilt helistades kõnealustustasu 0,0312 €/kord + 0,0222 €/minut.

Mõlemale numbrile on võimalik helistada ööpäevaringselt ja suhelda saab eesti, vene või inglise keeles.

ID-abiliini funktsioon:

  • Abistab lõppkasutajaid ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutuselevõtmisel ja kasutamisel, e-teenuste kasutamisel ja elektroonilise allkirja andmisel.
  • Nõustab lõppkasutajaid ID-tarkvara kasutuselevõtmisel ja võimalike tõrgete lahendamisel.
  • Annab informatsiooni ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamisvõimaluste ja toetatud veebiteenuste kohta.
  • Annab informatsiooni e-teenuste (kui teenusepakkujad sellise info edastavad), ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamisel tekkinud tõrgete kohta.
  • Annab informatsiooni ID-kaardiga seotud toimingute kohta (sertifikaatide kehtetuks tunnistamine ja sertifikaatide peatatuse lõpetamine, PIN- ja PUK-koodide vahetus jne).
  • Peatab ID-kaardi, elamisloakaardi ja digi-ID sertifikaadid (nt kui on kahtlus, et ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada). Peatatud sertifikaatidega ei saa anda elektroonilist allkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

ID-kaardi, elamisloakaardi ja digi-ID sertifikaatide peatamisel küsib abiliin sinu isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või dokumendi numbrit. Peatamiseks pead vähemalt mõned neist andmetest ütlema ning sertifikaadid peatatakse. 

Kui ID-kaart, elamisloakaart või digi-ID kaob, teavita kindlasti ka Politsei- ja Piirivalveametit, kes saab vajadusel tunnistada ID-kaardi, elamisloakaardi või digi-ID kui füüsilise dokumendi, kehtetuks.